Funktioner

Med AXCS får du kontroll över din tullhantering. I AXCS lagras alla dina tulldeklarationer, oavsett vem som har gjort dem, med automatik och du kan enkelt söka bland dem för att hitta den eller de deklarationer du söker.

Med de kontrollfunktioner som finns i AXCS är det enkelt att både övervaka din tullhantering och hitta eventuella fel. Vi kallar kontrollsystemet för AVIS, och med det kontrollerar du stora mängder data med automatik. Om ett fel upptäcks i en tulldeklaration aviseras du omgående med ett e-postbrev till den adress du själv har angivit. Du kan också få ut flera olika slags rapporter som du och dina kollegor behöver för att granska och övervaka de data som deklarerats av era ombud eller av er själva.

Deklarationer

I AXCS kan du lagra tulldeklarationer vilket snabbt ger dig överblick och gör det enkelt ladda ner eller dela informationen. Smarta funktioner som att kunna påminna ombud och intelligenta filter ger dig helt nya möjligheter att se och skapa värde i dina deklarationer.

Importdeklaration

I arkivet för importdeklarationer lagras alla tulldeklarationer med styrkande handlingar som skickas till AXCS av dina tullombud eller av dig själv. I arkivet kan du granska data från tulldeklarationen samt granska ombudets utskrift av deklarationen och de styrkande handlingar som hör till. Du kan självklart söka på flera olika sätt i arkivet.

Importdeklarationer ingår i AXCS BAS, AXCS STANDARD och AXCS AVANCERAD.

AXCS STANDARD och AXCS AVANCERAD kan du dessutom dela ärenden via e-post och i AXCS AVANCERAD påminna ombud om att inkomma med handlingar.

Exportdeklaration

I arkivet för exportdeklarationer lagras alla tulldeklarationer med styrkande handlingar som skickas till AXCS av dina tullombud eller av dig själv. I arkivet kan du granska data från tulldeklarationen samt granska ombudets utskrift av deklarationen och de styrkande handlingar som hör till. Du kan självklart söka på flera olika sätt i arkivet.

Funktionen ingår i AXCS BAS, AXCS STANDARD och AXCS AVANCERAD.

Tullagerdeklaration

Funktionen är under utveckling och kommer snart.

I arkivet för tulldeklarationer för tullagerförfarandet lagras de tullagerdeklarationer med styrkande handlingar som upprättats för att hänföra gods till ditt tullager och som skickats till AXCS av ditt ombud eller av dig. Om du också har köpt vår modul för tullagerbokföring finns spårbarhet och koppling i bokföringen till de handlingar som låg till grund för inleveransen.

Funktionen ingår i AXCS AVANCERAD

Deklaration Norge

I arkivet för norge deklarationer lagras alla tulldeklarationer som skickas till AXCS av dina tullombud eller av dig själv. I arkivet kan du granska tulldeklarationen.

Kontrollcenter

Med kontrollcentret i AXCS får du möjligheten att kontrollera din tullhantering på ett fantastiskt enkelt sätt. Hjärnan i kontrollcentret utgörs av vår egenutvecklade programvara AVIS – Automatiskt Validerings- och InformationsSystem. Valideringarna är eventstyrda och utfall sker när oönskade relationer uppstår i vår AXCS-databas. Informationen skickas ut till de e-postmottagare du väljer för varje validering. På det viset kan du vara säker på att du alltid vet vad som händer och när det har uppstått en avvikelse som kräver din uppmärksamhet.

Validering av belopp och avgiftssatser
Tullbelopp

Med valideringen Tullbelopp kan du ställa in om du vill ha ett larm via mejl om ett tullbelopp deklarerats som är högre än det tröskelvärde du har angett.

Valideringen ingår i AXCS STANDARD och AXCS AVANCERAD.

Tullsatser

Med valideringen Tullsats kan du ställa in om du vill ha ett larm via mejl om en tullsats deklarerats som är högre än det tröskelvärde du har angett.

Valideringen ingår i AXCS STANDARD och AXCS AVANCERAD.

Statistiskt värde

Med valideringen Statistiskt värde kan du ställa in om du vill ha ett larm via mejl om ett statistiskt värde deklarerats som är högre än det tröskelvärde du har angett.

Valideringen ingår i AXCS STANDARD och AXCS AVANCERAD.

Validering av koder
GSP Förmånskod

Med GSP Förmånskod får du ett larm via mejl automatiskt om en deklaration upprättats utan att GSP använts när det kunde tillämpats. Du kan undanta enskilda GSP-länder samt sätta ett tröskelvärde över vilket du vill att valideringen ska reagera. För undantagna länder eller avgiftsbelopp under den angivna gränsen får du inget larm.

Valideringen ingår i AXCS AVANCERAD.

EUR Förmånskod

Med EUR Förmånskod får du ett larm via mejl automatiskt om en deklaration upprättats utan att EUR använts när det kunde tillämpats. Du kan undanta enskilda länder med giltiga frihandelsavtal samt sätta ett tröskelvärde över vilket du vill att valideringen ska reagera. För undantagna länder eller avgiftsbelopp under den angivna gränsen får du inget larm.

Valideringen ingår i AXCS AVANCERAD.

ATR Förmånskod

Med ATR Förmånskod får du ett larm via mejl automatiskt om en deklaration upprättats utan att ATR använts när det kunde tillämpats för sändningar från Turkiet. Du kan sätta ett tröskelvärde över vilket du vill att valideringen ska reagera. För avgiftsbelopp under den angivna gränsen får du inget larm.

Valideringen ingår i AXCS AVANCERAD.

Förfarandekod

Ställ in vilka förfarandekoder som får eller inte får förekomma i dina importtulldeklarationer. Du får ett larm via mejl om en tulldeklaration upprättats som avviker från dina inställningar.

Valideringen ingår i AXCS AVANCERAD.

Ursprungsländer

Ställ in vilka ursprungsländer som får eller inte får förekomma i dina importtulldeklarationer. Du får ett larm via mejl om en tulldeklaration upprättats som avviker från dina inställningar.

Valideringen ingår i AXCS AVANCERAD.

Egenkontroll
Beskrivning

I arkivet för egenkontroll lagras med automatik de deklarationer du har valt ut till egenkontroll med AXCS slumpgenerator. De aktuella ärendena grupperas i arkivet för egenkontroll med datum och koppling till egenkontrollsprotokoll. Om du själv väljer ut ärenden till egenkontroll kan du lagra även dem i arkivet för egenkontroll. Med arkivet för egenkontroll har du alltid dina ärenden samlade ihop med egenkontrollsprotokollet.

Funktionen ingår i AXCS AVANCERAD.

Arkivering och kontroll av historisk data
I AXCS kan du komma åt alla deklarationer från och med att de börjar skickas till AXCS. Det är möjligt att låta arkivet omfatta även historiska tulldeklarationer. Kontakta oss om du önskar information om denna tjänst. Det är dessutom möjligt att kontrollera data i tulldeklarationer tre år bakåt i tiden. För detta krävs inte att handlingarna finns lagrade. För att att få en sådan kontroll utförd beställer du varukodsanalys och/eller valideringsrapport. Beställningarna görs separat.

Rapporter

Utöver den information som genereras av valideringarna finns det mer information i form av rapporter som du kan ta ut själv i realtid. Vissa rapporter går dessutom att schemalägga så att de genereras automatiskt och skickas till dig. Rapporterna är utmärkta att ta ut när du arbetar med egenkontroll, ekonomiska kontroller eller granskning av statistik.

Ekonomi
Momsrapport

Ställ in till vem och när du vill ha en momsrapport tillsammans med en transaktionslista baserat på information från tulldeklarationerna. Du kan göra egna inställningar vilka momssatser som ska användas om du vill räkna ut momsbeloppen. Rapporten går att schemalägga.

Rapporten ingår i AXCS STANDARD och AXCS AVANCERAD.

Importstatistik
Avgifter per land

I rapporten Avgifter per land kan du se vilka avgifter och belopp du har betalat fördelat per land.

Rapporten ingår i AXCS AVANCERAD.

Avgifter per leverantör

I rapporten Avgifter per leverantör kan du se vilka avgifter och belopp du har betalat fördelat per leverantör.

Rapporten ingår i AXCS AVANCERAD.

Avgifter per varukod

I rapporten Avgifter per varukod kan du se vilka avgifter och belopp du har betalat fördelat per varukod.

Rapporten ingår i AXCS AVANCERAD.

Transport
Sändningsstatistik

I rapporten Sändningsstatistik kan du se hur många förtullningar som upprättats i den period du har valt fördelat per land, ombud, transportsätt och ankomstplats. Du kan också se hur många som var direktförtullningar respektive kompletterande deklarationer. Rapporten går att schemalägga.

Rapporten ingår i AXCS STANDARD och AXCS AVANCERAD.

Bokföring

Tullager
Artikelbaserad bokföring

I AXCS finns en avancerad modul för bokföring av tullager på artikelnivå. Systemet kan integreras med alla lager- och affärssystem som kan dela data via fil eller genom API. Modulen har en egen taricdatabas som uppdateras dagligen och utöver de grundläggande funktionerna som förväntas finns även enkel administration av hantering på tullager och bortföring av gods, daglig automatisk saldojämförelse mot lagersystemet samt avancerad utlämningskontroll i två steg. AXCS Tullagerbokföringsmodul skapar vid uttaget färdiga tulldeklarationer i filformat som enkelt kan skickas till det tullsystem eller ombud du själv väljer. Du kan välja att administrera dina tulldeklarationer själv eller genom ett eller flera tullombud.  Bokföringsmodulen är utvecklad enligt kraven i nya UCC. Ifrån tullagerbokföringsmodulen skapas automatiskt koppling till de arkiverade tulldeklarationerna i AXCS arkiv.

För att köpa AXCS Tullagerbokföringsmodul på artikelnivå behöver du AXCS AVANCERAD som grundpaket. Kontakta oss för en diskussion, demo och offert.

 

Kollibaserad bokföring

Om du hanterar enbart hela kollin på ditt lager behöver du AXCS Tullagerbokföringsmodul kollinivå. Bokföringsmodulen lever upp till kraven i UCC och informationen kan komma direkt från ett lagersystem eller matas in manuellt. Uttaget sker även det antingen genom filer eller API eller genom manuell hantering. Modul för utlämningskontroll ingår.

Anläggning för tillfällig lagring
Bokföring

AXCS bokföringsmodul för anläggning för tillfällig lagring är främst anpassad för sjöfart och hamnar. Bokföringsmodulen bygger på de internationella standardiserade EDIFACT-meddelanden som sjöfarten använder och kräver minimal manuell handpåläggning om integrationen med TOS är korrekt gjord. Modul för utlämningskontroll ingår. Systemet är förberett för elektronisk DTL. Bokföringsmodulen kan även användas för exempelvis biltrafik.