Beställ valideringsrapport

Med vår valideringsrapport går vi igenom dina importdeklarationer tre år bakåt i tiden. Vi använder våra verktyg för att söka efter inkonsekvens i de deklarerade uppgifterna, hitta deklarerade förmånskoder, landkoder och förfarandekoder som är orimliga, detektera onaturliga avvikelser från riktvärden avseende deklarerade tullbelopp och statistiska värden samt för att hitta uppenbara fel. De träffar vi får fram analyseras och presenteras tillsammans med tullid, datum och leverantör i en rapport till dig. Du kan använda rapporten för att fatta beslut om omprövning ska ske eller om du vill ändra rutiner i din tullhantering.

5000 SEK

plus 1 SEK per tullid.

Leveranstid 2-3 veckor.