Beställ varukodsanalys

Med vår rapport varukodsanalys går vi igenom dina varukoder i importdeklarationer tre år bakåt i tiden. Vi använder våra verktyg för att söka efter inkonsekvens i de deklarerade uppgifterna, hitta deklarerade varukoder som är orimliga, detektera onaturliga avvikelser från riktvärden samt för att hitta uppenbara fel. De träffar vi får fram analyseras och presenteras tillsammans med tullid, datum och leverantör i en rapport till dig. Du kan använda rapporten för att fatta beslut om omprövning ska ske eller om du vill ändra rutiner i din tullhantering.

3000 SEK

plus 1 SEK per tullid.

Leveranstid 1-2 veckor.