Med AXCS får du kontroll över din tullhantering

AXCS är kontroll. I AXCS lagras alla dina tulldeklarationer, oavsett vem som har gjort dem, med automatik och du kan enkelt söka bland dem och granska innehållet själv eller med automatik.

Med de kontrollfunktioner som finns i AXCS är det enkelt att både övervaka din tullhantering och hitta eventuella fel. Vi kallar kontrollsystemet för AVIS, och med det kontrollerar du stora mängder data med automatik. Du kan också få ut flera olika slags rapporter som du och dina kollegor behöver för att granska och övervaka de data som deklarerats av era ombud eller av er själva.

AXCS utvecklas konstant och utveckling av flera nya funktioner pågår. De funktioner som finns tillgängliga idag är de vi har valt att inkludera i version 1.0 av AXCS. Under våren kommer många nya versioner att släppas med nya funktioner som underlättar dit arbete med din tullhantering!

Så fungerar AXCS

AXCS är en molntjänst designad för dig som användare. Vi som har utvecklat och designat AXCS är tullspecialister med decenniers tullerfarenhet och programmerare med mycket lång erfarenhet av programmering och att bygga hjälpsystem för tullhantering. Bakom AXCS finns avancerad teknik och genomtänkta lösningar för att det ska vara enkelt för dig att kontrollera din tullhantering.

Vår avancerade tolkningsprogramvara är motorn i systemet. Vi kallar den WIZ och den är specialutvecklad för just tolkning av tulldata. Vi har realiserat flera avancerade valideringar och kontrollfunktioner för att säkerställa att rätt tulldeklaration hamnar på rätt plats. Vi har även arbetat hårt för att det ska vara så enkelt som möjligt för ombud och deklaranter att distribuera tulldeklarationer och styrkande handlingar till AXCS. Det enklaste sättet att distribuera en tulldeklaration med styrkande handlingar till AXCS är som en bilaga till ett e-postbrev, ett sätt som de flesta tullombud använder för distribution av tulldeklarationer redan idag. Men det går lika bra att lämna filer till AXCS via FTP. AXCS kan också hämta på FTP. Vidare kan vi både lämna och hämta via API-tjänster. Andra kommunikationssätt än mejl sätts upp specifikt av vår IT-avdelning för en given avsändare av information.

Kvalitet

För oss är hög kvalitet självklart. Det betyder inte att vi nöjer oss. Vi genomför regelbundna egenkontroller och undersökningar för att säkerställa att vårt arbete alltid håller högsta kvalitet och att vi lever upp till de krav som både myndigheter och kunder ställer på oss. Det innebär att vi håller oss uppdaterade och löpande anpassar våra tjänster efter ny eller ändrad lagstiftning. Dataskyddförordningen (eller GDPR – General Data Protection Regulation) är ett exempel på nya krav där AXCS inte bara ser till att följa de krav som ställs på den egna verksamheten, utan även genom sina tjänster arbetar med att underlätta för sina kunder att efterleva lagstiftningen.

Kontakta mig!

Har du frågor, eller funderingar? Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret här under, så hör vi av oss till dig.

10 + 9 =

Du kan ringa oss på

020 – 554 554