Du har valt

AXCS Avancerad – perfekt för dig som har många deklarationer.

Med AXCS Avancerad får du ett komplett arkiv över dina import- och exportdeklarationer. Du kan både dela ärenden och påminna ombud direkt från AXCS om handlingar saknas i arkivet. Utöver att du enkelt kan söka bland dina ärenden kan du se data från dina deklarationer även om det ännu inte inkommit handlingar från ombudet. Du kan också gruppera om och sortera efter olika tillgängliga data i arkivet. Med AXCS Avancerad erhåller du även full tillgång till kontrollcenter med vilket du med automatik kan upptäcka felaktiga tullbelopp, värden och tullsatser, deklarationer som felaktigt deklarerats utan förmån samt felaktiga förfarandekoder och ursprungsländer. Du kan enkelt dela ett ärende med kollegor samt ta ut en rapport med summering av de avgifter du har betalat, men även rapporter som specificerar avgifter per land, leverantör och varukod. Dessutom kan du få ut en rapport med sändningsstatistik. Utöver specialfunktioner som är och kommer att bli tillval kommer alltid AXCS Avancerad att innehålla alla nya funktioner som vi utvecklar. Vissa av dem kommer även att ingå i AXCS Standard och ett fåtal i AXCS Bas.

Paketet kostar

2999 sek/månad

10 sek/importdeklaration* och
2 sek/exportdeklaration*.
I paketet ingår 15 användare.
*En tulldeklaration i debiteringssammanhang utgörs av en (1) unik förekomst av ett tullid eller MRN-nummer i AXCS-databasen. Totalt utgår alltså (max) en (1) debitering per tulldeklaration oavsett om tulldeklarationen har fler än en version eller fler än en varupost.

Fyll i dina uppgifter

5 + 3 =